Enviro på Automationsdagarna: ”Idag pratar alla om CO2-reduktion, Enviros process och verktyg är verkligen rätt i tiden”

Intresset för Enviros processer och återvunna material från uttjänta däck var stort när Olov Ershag, COO, föreläste på Automationsdagarna i Göteborg 5 februari. Ershag presenterade verksamheten och fördelarna med att arbeta med det digitala verktyget Comos. Hållbarhet var även ett viktigt ämne på konferensen.

– Enviros teknologi blir allt mer aktuell i takt med att fler industrier blir miljömedvetna. För fem år sedan var få intresserade av CO2-negativ produktion, men idag pratar de flesta om CO2-reduktion, säger Olov Ershag, COO på Enviro.

ITFs Automationsdagar i Göteborg samlas några av industrins största aktörer för att diskutera utmaningar och möjligheter för den industriella framtiden i Sverige. Olov Ershag, COO på Enviro, blev inbjuden att under två föreläsningar berätta om Enviro som företag och hur företaget arbetar för att skapa en effektiv informationsstruktur med det digitala verktyget Comos.

– Med Comos får vi högkvalitativ och konsistent information mellan olika discipliner, som process, el och automation. Vi använder verktyget för att hantera utrustningshierarkin, flödesscheman, elskåp och dokumentation. Via frågor till databasen skapas enkelt olika listor med relevant information för olika discipliner. Elektrikern vill till exempel ha annan information på listan än inköparen.

Comos är ett av programmen från Siemens Digital Enterprise Suite som Enviro använder, men det finns även framtida möjligheter. Programmet SIMIT tillsammans med kontrollsystemet PCS7 möjliggör virtuell driftsättning av en anläggning där operatörer utbildas i operatörsgränssnittet redan innan anläggningen är byggd.

– På så sätt kan vi skapa olika scenarion med simulerade problem som operatörerna kan lära sig hantera. Vi kan utforma prov som operatörerna måste klara innan de blir certifierade att köra den riktiga anläggningen. Genom att använda virtuell driftsättning får vi bättre kontroll på operatörernas kompetens och vi kommer snabbare till full produktion när anläggningen väl är byggd, säger Olov Ershag.

– Eftersom Enviro kommer vara delägare i nya anläggningar är det viktigt att vi tänker på hur anläggningen ska drivas operationellt. Fördelen med detta system är att det är förberett att utökas med underhållsrutiner och reservdelshanteringDokumentationen på anläggningen hålls levande och aktuell hela tiden.

Olov Ershag presenterade även Enviro som företag, teknologin och marknadsutvecklingen för produkterna återvunnen kimrök och speciellt oljan som blivit högintressant den sista tiden. Bland annat är flera raffinaderier intresserade av den stora andelen biobaserad olja som kan utvinnas ur däcken. Oljan kan användas till att tillverka biodrivmedel eller användas till basoljeprodukter där Enviro nu deltar i ett forskningsprojekt med RiSE och Nynäs.

– Det märks att miljö- och hållbarhetsaspekten blivit viktigare de senaste åren. Exempelvis säger Preem att de 2030 planerar producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel. När användningsområdena för Enviros olja ökar, driver det efterfrågan på de återvunna produkterna och därmed det ekonomiska intresset av att etablera våra anläggningar.

Intresset för den återvunna kimröken har även skjutit i höjden och behovet växer ständigt. Däck- och gummitillverkare har tydliga miljömål med ökande krav på återvunnet material i deras produkter och där har Enviros högkvalitativa kimrök redan vunnit mark. Idag har Enviro kunder som indikerat att de har behov av återvunnen kimrök som utvinns från totalt tre återvinningsanläggningar.

– Vi utför just nu flera projekt i den befintliga anläggningen i Åsensbruk för att öka produktionstakten och tillgängligheten. Vi vill kunna köra dygnet runt, inklusive helger vilket väsentligt skulle öka produktionen.

– Anläggningens kapacitet i Åsensbruk räcker dock inte för att möta marknadens behov. Om två år kommer vi med all sannolikhet se ett behov på tiotusentals, om inte hundratals tusen ton återvunnen kimrök. Oljan har ett ännu större marknadsbehov.

– Vi kan bygga väldigt många anläggningar och ändå bara möta en liten del av kimröksmarknaden som nu mer och mer ställer om till hållbara material. Marknaden är enorm och det är nu Enviros material behövs, säger Olov Ershag, COO på Enviro.

 

ITF Automationsdagarna

Samlar den ledande kompetensen inom automation för att diskutera utmaningar och möjligheter för Sveriges industriella framtid. Läs mer om ITFs Automationsdagar.

« Se alla nyheter