Enviro på Aktiedagarna i Göteborg och Malmö

Enviro deltar under Aktiedagarna i Göteborg och Malmö 26 respektive 28 september. Vd Thomas Sörensson kommer presentera företaget vid båda evenemangen och bland annat prata om den pågående företrädesemissionen.

– Vi är mitt uppe i en företrädesemission som pågår fram till 30 september. Det händer mycket spännande i bolaget som jag kommer berätta om. Aktiespararnas evenemang är alltid både givande och inspirerande, säger Thomas Sörensson.

Aktiedagarna websänds live via aktiespararna.se och Thomas Sörensson presenterar Enviro ca 16.00 i Göteborg 26 september och ca 14.30 i Malmö 28 september.

Läs mer om Aktiedagen Göteborg
Läs mer om Aktiedagen Malmö

« Se alla nyheter