Enviro offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier i Bolaget vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se.

Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 12 september 2016 till och med den 30 september 2016.

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North mellan den 12 september 2016 och den 28 september 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro 0735-10 53 43
thomas.sorensson@envirosystems.se

« Se alla nyheter