Enviro och ÅF i slutfasen av Basic Design-projekt

I mitten av november ingick Enviro och ÅF avtal om att etablera anläggningar för däckåtervinning runt om i världen. Avtalet innebar att ÅF blev delaktiga i utvecklingen av en Basic design-modell för nya återvinningsanläggningar, ett arbete som idag är på väg att slutföras.

– Projektet har fortlöpt enligt plan och vi befinner oss nu i slutfasen. Det går redan nu att se ett stort värde i paketeringen av vårt erbjudande som detta arbete möjliggör, dokumentationen kommer vara till stor hjälp vid ansökan om etablering av anläggningar både i Chile och andra delar av världen, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

En Basic design är en sorts malldesign och utgörs bland annat av en detaljerad ritning över en återvinningsanläggning. Underlagen används sedan för att ansöka om att etablera nya anläggningar som möter krav och direktiv inom EU och i Chile.

– Just nu sammanställer vi den slutliga rapporten. Samarbetet med Enviro har fungerat bra och de har varit ett bra stöd med sin tekniska expertis. När projektet är helt klart kommer vi kunna presentera en komplett teknisk sammanställning som består av kalkyl och ritningar över hur återvinningsanläggningarna kommer se ut och fungera, säger Mattias Carlsson, Market Area Manager på ÅF Industry AB.

« Se alla nyheter