Enviro informerade Kungen om bolagets utveckling och kommande expansion

Under tisdagen 4 maj arrangerade Kung Carl XVI Gustaf ett videomöte med Enviros vd Thomas Sörensson och styrelseordförande Alf Blomqvist. Mötet var en uppföljning av det besök som Kungen gjorde på Enviros anläggning i Åsensbruk 2016.

Vid tisdagens möte informerades Kungen om den senaste utvecklingen, däribland det strategiska partnerskapet med Michelin och den kommande gemensamma återvinningsanläggningen i Chile. Bolagets vd och styrelseordförande redogjorde också för kommande expansionsplaner och ambitionen att etablera en ny återvinningsanläggning i Västsverige.

­– Kungen visade stort intresse för vad som hänt sedan besöket 2016 och ställde ett antal relevanta frågor. Det blev ett trevligt och initierat samtal kring vår utveckling och Enviros möjligheter att bidra till att göra däckindustrin och hanteringen av uttjänta däck mer hållbar, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Läs nyheten på kungahusets hemsida.

Foto: Kungl Hovstaterna

« Se alla nyheter