Enviro in Trelleborg’s T-Time Magazine

Miljövinsterna är enorma, och så även affärsmöjligheterna – så inleds reportaget om Enviro i den senaste utgåvan av Trelleborgkoncernens magasin T-Time.

– Trelleborg är världsledande inom kvalificerade gummiapplikationer och har samtidigt en hållbarhetsprofil som går väl i linje med vårt arbete för en cirkulär ekonomi inom gummiindustrin. Det är väldigt värdefullt att de vill berätta om Enviro och vår teknik för sin globala organisation, sina kunder och samarbetspartners, säger Thomas Sörensson.

Enviro har sedan tidigare ett nära samarbete med Trelleborg som innebär att parterna genomför tester på Enviros återvunna kimrök i flera av Trelleborgs produkter. Målet är att slutföra dessa tester och etablera leveransavtal på återvunnen kimrök.

– Att ett globalt ledande bolag som Trelleborg uppmärksammar Enviro är en värdefull referens för oss. Vi ser våra svenska världsledande kunder som Trelleborg och Volvo som ett bevis på att vårt material uppfyller industrins höga kvalitetskrav. Målsättningen är nu att fortsätta samarbetet med Trelleborg kring att etablera återvunnen kimrök i ytterligare applikationer, säger Thomas Sörensson.
Trelleborgkoncernens tidskrift T-Time ges ut på sju olika språk och finns tillgänglig på bolagets webb.

Läs hela reportaget om Enviro i magasinet T-Time

« Se alla nyheter