Enviro erhåller ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14 001 | Scandinavian Enviro Systems

Enviro erhåller ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14 001

Enviros produktionsbolag har i dagarna erhållit ISO-certifiering i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 avseende bolagets kvalitéts- och miljöledningssystem.

– Vår produktion har en längre tid arbetat i enlighet med båda certifieringarna, att formellt vara certifierade är viktigt i våra kunddialoger då det ofta ställs krav på det, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Certifiering av system för kvalitétsledning och miljöledning kräver att det certifierade bolaget förmår visa att det har ett väl definierat och strukturerat arbetssätt för att löpande kunna följa upp verksamhetens olika mål och processer. En certifiering innebär därmed en viktig kvalitetsstämpel i förhållande till externa intressenter såsom kunder och samarbetspartners.

I Enviros svenska produktionsanläggning för framställning av kimrök genom återvinning av uttjänta fordonsdäck, bedrivs verksamheten sedan en tid tillbaka i enlighet med certifieringskraven i ISO 9001 och ISO 14001. Verksamheten är nu också formellt certifierad vilket är en förutsättning för att börja leverera till flera internationella däck- och gummiproducenter.

– ISO-certifieringen visar att vi har ett metodiskt arbetssätt för kontinuerliga förbättringar för att därigenom garantera att vi hela tiden överträffar kundernas och intressenters förväntningar och krav, säger Thomas Sörensson.

Enviro har utvecklat en ledande teknologi för framställning av kimrök genom återvinning av uttjänta fordonsdäck. Genom att använda återvunnen kimrök istället för jungfrulig kimrök vid framställning av nya däck minskar både utsläppen av koldioxid och användningen av viktiga resurser såsom olja och stål. Vid Enviros produktionsanläggning i Åsensbruk i Dalsland framställs kimrök löpande genom återvinning av däck och för att möta kundernas krav kommer framtida anläggningar också att behöva ISO-certifieras.

– Kunder som köper återvunnen kimrök ställer tydliga krav på ISO-certifiering och att ha en certifiering på plats för vår svenska verksamhet kommer att underlätta certifieringar av nya anläggningar och enligt andra system och standarder, säger Thomas Sörensson.

« Se alla nyheter