”Enorma besparingar med återvunnen råvara”

Hur kan 14 miljoner ton uttjänta däck varje år omvandlas till nya resurser, och varför behöver vi se avfall som råvara – det var ämnen Enviros CTO Elisabeth Gustavsson nyligen pratade om på Circular Material Conference.

– Ett genomgående tema under konferensen var att allt material som produceras måste tas om hand på ett bättre sätt. Perspektivet är inte avfall, utan resurser. Det var två givande dagar med aktörer från både näringslivet och forskningen inom miljöteknik och återvinning, säger Elisabeth Gustafsson.

Den 11-12 maj diskuterade aktörer inom miljöteknik och cirkulär ekonomi möjliga lösningar för ökad hållbarhet och tillväxt på Circular Material Conference som hölls på Chalmers i Göteborg. Elisabeth Gustafsson pratade om Enviros teknik för återvinning av däck och hur den kan användas för att spara både pengar och på miljön på ett globalt plan.

– Varje år produceras 14 miljoner ton däckavfall som måste hanteras. I många länder finns ingen tydlig ansvarsbild och även om Europa och Sverige har kommit något längre så finns det många förbättringsområden även här. Att som idag elda upp eller granulera flera miljoner ton gamla däck är att slänga pengar i sjön eftersom det finns stora mängder kvalitativ råvara att utvinna, vilket Enviros teknik möjliggör.

Med på konferensen var bland andra Svenska Miljöinstitutet, Sveriges byggindustrier och Volvo som numera använder Enviros återvunna kimrök i sina chassipluggar.

– Det märks tydligt att det finns ett stort intresse för material som innehåller återvunnen råvara i många olika branscher. Jag pratade exempelvis med flera aktörer inom byggsektorn där det också finns ett stort potentiellt användningsområde för vår kimrök. Sett till hur mycket gummi som produceras finns det enorma ekonomiska och miljömässiga besparingar att göra, säger Elisabeth Gustafsson, CTO på Enviro.

« Se alla nyheter