Elysium Nordic beviljas miljötillstånd i Danmark

Scandinavian Enviro Systems AB (publ.) har informerats om att Elysium Nordic ApS ansökan om miljötillstånd nu beviljats efter prövning av danska myndigheter. Tillståndet avser en anläggning för materialåtervinning ur uttjänta däck baserat på Enviros teknologi. 

Det danska företaget Elysium Nordic ApS som avser att etablera en anläggning för materialåtervinning baserat på Enviros teknologi har efter prövning fått miljötillståndet godkänt av Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommun. Tillståndet avser den typ av anläggning och omfattning som Elysium och Enviro förhandlar om för att återvinna kimrök, olja och stål från uttjänta däck. I beslutet finns också en procedur för att överklaga tilldelningen av detta miljötillstånd.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Se alla nyheter