Därför ökar efterfrågan på återvunnen kimrök

Efterfrågan på nyproducerade däck förväntas fortsätta öka med över fyra procent per år de kommande åren. En växande medelklass i utvecklingsländer lyfter efterfrågan på antal bilar, en annan orsak är att den genomsnittliga årliga körsträckan i världen ökar.

– Att hela marknaden ökar kan innebära att flera olika krafter samverkar för ökad efterfrågan på vår återvunna kimrök, EnviroCB. Den starkaste drivkraften för Enviro är att flertalet stora aktörer i däckbranschen uttryckligen ska öka andelen återvunnet material i nytillverkade däck, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Den globala däckförsäljningen beräknades nå tre miljarder enheter under 2017 enligt Imarc Group. Researchfirman Freedonia Group Inc förklarar tillväxten med högre inkomstnivåer i utvecklingsländer och en växande global ekonomi, vilka bidrar till att fler bilar rullar och även att den genomsnittliga körsträckan ökar.

– Vi följer nära hur behovet av däck ökar eftersom det driver den totala efterfrågan på kimrök. Här arbetar vi för att vara rätt positionerade på en världsmarknad som tydligt svänger mot en mer cirkulär ekonomi. Dessutom levererar vi återvunnen kimrök till bilindustrin sedan två år vilket bara talar till vår fördel.

Kvaliteten på Enviros återvunna kimrök, EnviroCB, har redan bekräftats av flera internationella däckproducenter, och produktionstestas för närvarande hos flera andra.

De stora däckproducenternas egna ord:

  • Continental’s hållbarhetsrapport: “They will increase the recycled materials in new tire production to 10% before 2025.”
  • Michelin’s webbsida om målsättningar för 2020 “Contribute to the development of the circular economy, with 30% of renewable or recycled materials, in the manu­facture of tires.”
  • Bridgestone visar i deras miljörapport att de kommer öka återvunnet material i produktionen enligt deras vision för 2050 med en graf som visar 25–50% återvunnet material.
  • Pirelli’s folder om hållbarhet: “From green sourcing and new materials innovation to end-of-life tire management, Pirelli takes an active leadership role.”

« Se alla nyheter