Dagens Industri uppmärksammar Mangolds uppdragsanalys om Enviro

Mangold Fondkommission har på uppdrag av Enviro genomfört en uppdragsanalys av Scandinavian Enviro Systems (SES), vilken bland annat uppmärksammas i ett telegram på Dagens Industri.

Läs nyheten på di.se: https://www.di.se/bors/telegram/7af0ad2d-4f3c-41a6-8d03-a6c16ef40ba6.

Läs hela uppdragsanalysen på: https://insight.mangold.se/company/scandinavian-enviro-systems/.

Mangold Fondkommission AB är certified advisor, CA, till Enviro. Analysen har gjorts på uppdrag av Enviro.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Se alla nyheter