”Bättre offertläge än någonsin för Enviro”

Enviros design av en däckåtervinningsanläggning med en kapacitet på 30.000 ton uttjänta däck/år och 9.000 ton återvunnen kimrök/år.

Enviro har idag en bred bas av pågående försäljningsprocesser om etablering av återvinningsanläggningar med aktörer runt om i världen som har resulterat i offerter. Fyra parter har dessutom tecknat MoU eller HoA.

– Vi har aldrig haft ett så här offensivt offertläge tidigare med så många olika internationella partners. Det beror både på nya lagstiftningar gällande producentansvar, ökad efterfrågan på kimrök kombinerat med brist på jungfrulig kimrök och givetvis på vårt försäljningsarbete, säger Thomas Sörensson.

Enviros aktiva förhandlingar avseende etablering av återvinningsanläggningar är med aktörer i bland annat Danmark och USA. Övriga offerter diskuteras med aktörer från bland annat Mexiko, Chile, Kina och Abu Dhabi.

– Under våren hade vi även flera besök av aktörer från Kina där den mest intressanta redan investerat i och sedan ett par år tillbaka etablerat europeisk återvinnings- och vattenreningsteknik i Sichuanprovinsen. De är finansiellt starka och har både mark och ett avtal med myndigheterna för att återvinna stora volymer av däck över tid.

– Den mexikanska delegationen besökte oss i våras. Det resulterade i en uppdaterad offertdokumentation och de kommer under hösten fortsätta sina interna beslutsprocesser och etablera ytterligare kontakter
med myndigheter i regionen och potentiella materialkunder.

Under höstens första veckor har anläggningen i Åsensbruk besök från Ryssland, USA, England och Sri Lanka.

Intresset för Enviros anläggningar och pyrolysteknik fortsätter att öka och förutom de aktiva offerterna får Enviro ständigt nya förfrågningar.

– Det inkommer varje vecka flera förfrågningar på anläggningar och vi måste prioritera strategiska samarbeten hårt för att inte spilla värdefull tid på fel saker.

« Se alla nyheter