Anläggningsprojekt i nästa fas – Elysium Nordic ansöker om bygglov och miljötillstånd

Flemming Engelstoft, Partner och COO Windspace, Jens Elton Andersen, vd Windspace och Elysium Nordic, Thomas Sörensson, vd Enviro.

Windspace och Enviros anläggningsprojekt i Danmark går nu in i nästa fas – bolaget Elysium Nordic, som är avsett att bli ett joint venture, har ansökt om bygglov och miljötillstånd hos Nyborgs kommun. Och imorgon onsdag håller Elysium Nordic ett informationsmöte för invånare och företag från omkringliggande områden.

– På informationsmötet kommer vi bland annat visa upp preliminära 3D-ritningar så att alla intresserade kan få en uppfattning av hur anläggningen är tänkt att se ut. Målsättningen är att inleda byggnationsfasen och ta första spadtaget innan årsskiftet, säger Jens Elton Andersen, vd Windspace och Elysium Nordic.

Anläggningsprojektet i Danmark inleddes för drygt ett år sedan när Enviro och Windspace tecknade ett MoU för att upprätta en återvinningsanläggning. Sedan dess har ett hyresavtal skrivits på för anläggningssiten och nu har alltså ansökan om bygglov skickats in till Nyborg kommun.

– Vår målsättning har länge varit att etablera återvinningsanläggningar för lönsam materialåtervinning och genom att återintroducera återvunnet material minska CO2-utsläppen i jämförelse med jungfrulig kimrök som används i exempelvis däck-, gummi- och plastindustrin. Med tanke på den ökande efterfrågan på vår kimrök och olja är det positivt att anläggningsprojektet i Danmark utvecklas i snabb takt just nu, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

« Se alla nyheter