Nyheter

Enviro får order på återvunnen kimrök från en stor europeisk däcktillverkare

2022-02-22

Scandinavian Enviro Systems har fått en order på 60 ton återvunnen kimrök från en stor europeisk däcktillverkare inom premiumsegmentet. Däcktillverkaren kommer att använda kimröken för produktionstester som ett led i sitt arbete med att öka andelen återvunna och förnyelsebara råmaterial i sina däck. Däcktillverkaren har haft ett samarbete med Enviro… Read More

Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2020

2020-08-27

Partnerskapet med Michelin bekräftar Enviros teknologi och kommersiella potential. På bilden: processingenjör Carl-Johan Pihlgren utför kalibrering av en ventil till oljehanteringen i anläggningen i Åsensbruk. Andra kvartalet 2020 Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,1) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-11,4) MSEK Periodens resultat per aktie före utspädning… Read More

Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 7 MSEK

2018-10-31

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av en av Bolagets garanter i tidigare pressmeddelad företrädesemission, säkrat Bolagets finansieringsbehov fram till mottagande av emissionslikvid. Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar och emissionskostnader fram till emissionslikvid… Read More

Valberedning ändras baserat på ägarförhållanden 2018-09-28

2018-10-30

Valberedningen i Scandinavian Enviro Systems (”Enviro” eller ”Bolaget”) har en ny sammansättning baserat i första hand på Bolagets ägarförhållanden per den 28 september 2018 och i andra hand på aktieägare som ställt sig till förfogande som ledamöter. Valberedningen per 28 september 2018: Stefan Winström (ordförande, representerar Pegroco Holding AB) Lennart… Read More

HoA med DHF förlängs inte

2018-10-07

De politiska och ekonomiska sanktionerna från USA mot Iran förhindrar på obestämd tid en förlängning av HoA (Headings of Agreement) mellan Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro”), och tyska DHF Development gällande ett potentiellt anläggningsprojekt i Iran. Intresset från parterna är oförändrat och relationerna kommer underhållas för framtida möjligheter i regionen. Read More

”Bättre offertläge än någonsin för Enviro”

2018-09-21

Enviros design av en däckåtervinningsanläggning med en kapacitet på 30.000 ton uttjänta däck/år och 9.000 ton återvunnen kimrök/år. Enviro har idag en bred bas av pågående försäljningsprocesser om etablering av återvinningsanläggningar med aktörer runt om i världen som har resulterat i offerter. Fyra parter har dessutom tecknat MoU eller HoA. Read More

Enviro talar på Innovative Truck and Bus Tire Development Forum 5 oktober

2018-09-11

Enviro har bjudits in för att tala på Innovative Truck and Bus Tire Development Forum, en branschledande konferens inom segmentet TBR (Truck and Bus Radial) som fokuserar på utveckling och innovation. Försäljningschefen Fredrik Olofsson kommer bland annat berätta hur Enviros teknik och rCB går i linje med den hållbara… Read More

Enviro sponsor till konferensen Carbon Black World 24–26 september

2018-08-10

Enviro är både sponsor och deltagare till den internationella konferensen Carbon Black World som hålls i Düsseldorf 24–26 september 2018. Konferensen samlar de största internationella producenterna av jungfrulig kimrök och många av de större kimrökskunderna i världen. – Kimröksbranschens intresse för återvunnet material har ökat markant de senaste åren. Read More

Tydlig trend: Hållbarhet i fokus på The Tire i Köln

2018-06-08

Enviros vd Thomas Sörensson och försäljningschefen Fredrik Olofsson var på plats på den internationella däckmässan The Tire i Köln i slutet av maj. Förutom ett föredrag om företagets arbete med återvunna material i däck- och gummibranschen hölls flera samtal och dialoger med däckaktörer. – Slutsatsen från mässan är att… Read More

Nu är Basic design för kompletta återvinningsanläggningar klar

2017-07-25

Den Basic design som Enviro utvecklat i samarbete med ÅF är nu färdigställd. Utöver teknisk och ekonomisk anläggningsanalys har syftet med projektet varit att ta fram underlag som möter direktiv och regelverk för den här typen av återvinningsanläggningar för uttjänta däck i Europa och Chile samt på många andra internationella… Read More

Ny huvudägare i Enviro

2016-12-29

Pegroco Invest AB (publ) blir ny huvudägare i Enviro när man idag förvärvar samtliga aktier i investmentbolaget KL Ventures II AB. Förvärvet sker genom apportemission varefter företagsgruppen KL Capital kommer att äga cirka 8 procent av Pegroco. – Vi har fortsatt stark tro på tekniken och Enviros potential och… Read More

Enviro förstärker med International Sales Engineer

2016-12-08

Scandinavian Enviro Systems har inlett rekryteringen av en ny International Sales Engineer. Rekryteringen är en följd av flera kommersiella framsteg under året och ett växande intresse för bolagets framgångsrika resurs- och materialåtervinning runt om i världen. – Vi har behov av att stärka vår försäljningsorganisation för att utnyttja vår… Read More

Enviro vinnare på Återvinningsgalan

2016-12-02

Enviro utsågs till Årets Avfallsbehandlare på Återvinningsgalan under torsdagskvällen. ”En teknik och lösning som nu sprids över hela världen och återigen sätter svensk miljöteknik i fokus” var vinnarmotiveringen. – Särskilt roligt är det att juryn betonar vår internationella potential att lösa miljöproblemet med uttjänta däck, säger Thomas Sörensson, vd… Read More

Enviro tecknar MoU med chilensk investerare

2016-11-10

Ett detaljerat Memorandum of Understanding (MoU) har signerats mellan Enviro och Genera Austral S.A. från Chile. Avtalet innebär att partnerna arbetar utifrån en gemensam ambition att etablera en eller flera återvinningsanläggningar för den chilenska gruvindustrin. – Genera Austral har under en längre tid utvärderat flera olika tekniker och… Read More

Enviro på Ecomondo 2016

2016-11-04

Under samlingsnamnet Sustainability by Sweden samlas flera av Sveriges ledande miljöteknikföretag i samma monter under Ecomondo, en av Europas största miljöteknikmässor. Enviro är ett av de svenska bolag som presenterar sig i en gemensam monter anordnad av Business Sweden och den svenska ambassaden. – Ecomondo är en idealisk mötesplats… Read More

Enviro presenteras i ÅF Green Advisor Report

2016-10-26

 För sjunde året i rad publicerar ÅF Green Advisor Report som presenterar hur de tillsammans med sina kunder och samarbetspartners driver uppdrag och projekt relaterade till hållbarhet runt om i världen. Årets rapport fokuserar bland annat på cirkulär ekonomi och innehåller ett reportage om hur Enviros patenterade teknik möjliggör cirkulär… Read More

Enviro på K2016, gummiindustrins största branschmässa

2016-10-18

Med över 200 000 besökare från 108 olika länder är K2016 världens största mässa för gummi- och plastindustrin. På K2016 samlas de största aktörerna inom gummibranschen tillsammans med presentationer av de senaste innovationerna. Enviro kommer närvara under mässan som går av stapeln 19-26 oktober i Düsseldorf. – Enviro verkar på den… Read More

Enviro slutfinalist på Återvinningsgalan 2016

2016-10-17

Enviro har nominerats i kategorin årets avfallshanterare på Återvinningsgalan som går av stapeln 1 december. Galan arrangeras av branschtidningen Recycling i samarbete med branschorganisationerna Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige. – Det är roligt och inspirerande att bli uppmärksammade i branschen. Återvinningsgalan lyfter fram de många innovationer inom miljöteknik och återvinning som… Read More

Enviros nya patent stärker internationell position

2016-10-14

Miljöteknikföretaget Enviro har fått ett nytt patent godkänt på teknologin för återvinning av uttjänta däck. Det nya patentet uppdaterar och förstärker det tidigare EHD-patentet som möjliggör förädling av utvunna kimröks- och oljeprodukter. – Patentet har ett stort marknadsvärde eftersom det stärker vår långsiktiga och internationella konkurrenskraft. Det befäster även… Read More

Scandinavian Enviro Systems har utsett Mangold till ny likviditetsgarant

2016-10-10

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som likviditetsgarant. Mangold Fondkommission AB agerar likviditetsgarant från och med den 1 oktober 2016. Likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank AB upphörde därmed per den 1 oktober 2016. Read More

Kom ihåg! Teckningsrätter Enviro före fredag

2016-09-28

Teckningsperioden för Scandinavian Enviro Systems företrädesemission är snart till ända. Bolagets aktieägare kan använda sina teckningsrätter fram till fredag 30 september 2016. – Nu är sista chansen att öka innehavet till förmånliga villkor. Jag hoppas alla kommer att utnyttja sina teckningsrätter, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro. Prospekt, anmälningssedlar och… Read More

Enviro på Aktiedagarna i Göteborg och Malmö

2016-09-26

Enviro deltar under Aktiedagarna i Göteborg och Malmö 26 respektive 28 september. Vd Thomas Sörensson kommer presentera företaget vid båda evenemangen och bland annat prata om den pågående företrädesemissionen. – Vi är mitt uppe i en företrädesemission som pågår fram till 30 september. Det händer mycket spännande i bolaget som… Read More

Enviro offentliggör prospekt avseende företrädesemission

2016-09-12

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier i Bolaget vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se. Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 12 september… Read More

Enviro på Aktiedagen Stockholm

2016-09-12

Enviros vd Thomas Sörensson medverkar på Aktiedagen i Stockholm 12 september. Han kommer där hålla en presentation av bolaget samt prata om den företrädesemission som löper till och med 30 september. Hela Aktiedagen websänds live via aktiespararna.se och Thomas Sörensson presenterar Enviro ca 16.30. Läs mer om Aktiedagen… Read More

Efterlängtat genombrott för Enviro i Chile

2016-08-31

Enviro får projektstöd från den chilenska staten på drygt 1 MSEK för att utveckla en Basic design, ett nödvändigt underlag i processen att etablera en återvinningsanläggning i landet. Beslutet kommer efter en utförlig utvärderingsprocess av Enviros teknik och dess potential. – Projektstödet innebär ett genombrott, nu är vi ett steg… Read More

Enviro förstärker med försäljningschef

2016-08-23

Scandinavian Enviro Systems har inlett rekryteringen av en ny försäljningschef. Satsningen är en följd av flera kommersiella framsteg under året och ett växande intresse för bolagets framgångsrika resurs- och materialåtervinning. – Vi har behov av att stärka vår försäljningsorganisation för att utnyttja vår potential på den internationella marknaden och ta… Read More

Enviro uppmärksammas internationellt

2016-08-17

Volvos användning av Enviros återvunna kimrök har blivit en världsnyhet. Den internationella branschtidningen European Rubber Journal skriver om genombrottet som innebär att Volvos chassipluggar nu består av miljögummi baserat på 100 procent återvunnen kimrök. – Det är väldigt kul att vår teknik blir så uppmärksammad. Att ett ledande… Read More

Nu upp till 79 procent bio-olja från uttjänta däck

2016-07-08

Det amerikanska laboratoriet Beta Analytic bekräftar att andelen icke fossilt innehåll, bio-olja, i utvunnen olja från Enviro kan uppgå till hela 79 procent. – Våra internationella kunder är mycket intresserade av dessa resultat eftersom det påverkar själva avsättningsvärdet på den utvunna oljan och därmed investeringen i en återvinningsanläggning, säger Thomas… Read More

Enviro i Almedalen 2016

2016-07-07

Inför ett fullsatt tält i centrala Visby deltog Enviros vd Thomas Sörensson på Återvinningsindustriernas första seminarium den 6 juli, under årets Almedalsvecka. Temat var ’Hur maximerar vi potentialen i en cirkulär ekonomi?’. – Både intresset för och medvetenheten om begreppet cirkulär ekonomi och allt vad det innebär har ökat betydligt… Read More

Cirkulär ekonomi på Almedalsagendan

2016-06-27

Cirkulär ekonomi inom industrin har utvecklats till en viktig del av Sveriges framtida hållbarhetsarbete. Det märks inte minst under årets Almedalsvecka där frågan kommer diskuteras flitigt av både politiker och företrädare för näringslivet och akademin. Onsdag 6 juli arrangerar Återvinningsindustrierna ett seminarium om hur potentialen i cirkulär ekonomi kan maximeras,… Read More

Rapport från årsstämman

2016-06-22

Intresset för Enviro växer i takt med bolagets kommersiella framsteg samt näringslivets allmänna utveckling mot en hållbar industri. Årsstämman var välbesökt och vd Thomas Sörensson pratade i sitt anförande om behovet av ökad aktivitet på politisk nivå både nationellt och internationellt för att minska CO2-utsläppen och förbrukningen av fossila ämnen,… Read More

Incitament nyckeln till att återvinna med tillväxt

2016-06-13

Hela världen letar efter tillväxtmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinningsindustrin är en av de ledande parterna. Branschorganisationen Återvinningsindustriernas årsstämma hade också detta tema den 23 maj när representanter från bland annat riksdagen, Näringsdepartementet, Vinnova och Tillväxtverket samlades tillsammans med Enviro och ett antal svenska företag inom miljöteknik. –… Read More

Enviros grundare föreläsare på Recyclingdagen

2016-06-03

Vem passar bättre att berätta om Enviros patenterade teknik för återvinning av däck bättre än personen som uppfann den! Enviros grundare Bengt-Sture Ershag besökte årets upplaga av Recyclingdagen för att hålla ett föredrag om miljöföretagets unika återvinningsprocess för den samlade återvinningsbranschen. – Min presentation handlade om hur vår process går… Read More

”Enorma besparingar med återvunnen råvara”

2016-05-26

Hur kan 14 miljoner ton uttjänta däck varje år omvandlas till nya resurser, och varför behöver vi se avfall som råvara – det var ämnen Enviros CTO Elisabeth Gustavsson nyligen pratade om på Circular Material Conference. – Ett genomgående tema under konferensen var att allt material som produceras måste tas… Read More

Enviro talare på Waste Management Forum i Prag

2016-05-17

Nu kommer vd Thomas Sörensson att presentera Enviros unika miljöteknik på Waste Management Forum i Prag 18 maj. Konferensen arrangeras av den svenska ambassaden och Business Sweden tillsammans med Tjeckiens miljö- och energidepartement. – Tjeckien är en intressant marknad med tydliga mål gällande materialåtervinning. Jag kommer prata om hur… Read More

Chilenskt statsbesök ger nya möjligheter

2016-05-17

När Chiles president Michelle Bachelet gjorde sitt första statsbesök till Sverige var Enviro inbjudna. Vd Thomas Sörensson presenterade under besöket företagets unika miljöteknik för Chiles ledning och närvarande aktörer från näringslivet i Sverige. – Det var två mycket givande dagar där jag upplevde stort intresse för Enviros teknik. Miljöproblemen som… Read More

Enviro presenterar på Circular Materials Conference

2016-05-10

Scandinavian Enviro Systems deltar på den tredje upplagan av Circular Materials Conference som äger rum på Chalmers konferenscenter i Göteborg 11-12 maj. Elisabeth Gustafsson, CTO på Enviro, kommer presentera företagets patenterade teknik för återvinning av uttjänta däck. –  Mitt föredrag kommer fokusera på hur vår teknik för utvinning av återvunnen… Read More

”Vi ska presentera Enviro för Chiles president”

2016-05-02

Nu kommer Chiles president Michelle Bachelet till Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Även Enviro har bjudits in till detta statsbesök, vars ena huvudtema är Innovationer med fokus på hållbar stadsutveckling. Enviros styrelseordförande Stig-Arne Blom deltar på tisdagens middag och vd Thomas Sörensson kommer under onsdagens möte om handel och… Read More

Enviro på Aktiedagen i Stockholm 2 maj

2016-04-26

Scandinavian Enviro Systems deltar som ett av 20 börsbolag på Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm, måndag 2 maj. Aktiedagen är en mötesplats för börsbolag och investerare, och arrangeras flera gånger om året runt om i Sverige. Enviros styrelseordförande Stig-Arne Blom kommer vid detta tillfälle att presentera Enviro. – Aktiespararnas evenemang innebär… Read More

“Jag stortrivs i min nya roll!”

2016-04-22

Jonas Törnqvist ny produktionsansvarig på Enviro Arbetsuppgifterna är nya även om Jonas Törnqvist arbetat som produktionsoperatör på Enviro sedan 2013. I januari 2016 internrekryterades han till rollen som produktionschef på återvinningsanläggningen i Åsensbruk. – I den här rollen får jag en helhetsbild av produktionen. Under mina tre år i… Read More

Enviro håller föredrag för Sveriges Gummitekniska Förening

2016-04-11

Scandinavian Enviro Systems deltar på Sveriges Gummitekniska Förenings vårkonferens i Malmö 13-14 april. På konferensen samlas aktörer inom svensk gummiindustri med syfte att främja gummiteknikens vetenskapliga och industriella utveckling. Elisabeth Gustafsson, CTO på Enviro, och Kjell Pettersson, marknadsansvarig på dotterbolaget Tyre Recycling AB kommer tillsammans med Inger Haag Olsson från… Read More

”Värdefullt att kungen bekräftar vår internationella potential”

2016-04-08

Hans Majestät Konungens besök på Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk blev en stor bekräftelse av både miljöteknologin och företagets internationella potential. – Det är en stor ära och viktig milstolpe för oss att Hans Majestät besöker vår anläggning och uttryckligen tror på verksamheten. Kungen har ett stort engagemang för miljöfrågor… Read More

Enviro föreläser på European Tyre Recycling Conference

2016-03-15

Scandinavian Enviro Systems deltar på ETRA’S (European Tyre Recycling Association) årliga konferens som äger rum 16–18 mars i Bryssel. Konferensen är helt och hållet inriktad på  teknik för återvinning av däck och gummi, och årets tema är ”Den cirkulära ekonomin inom däckåtervinning”. Elisabeth Gustafsson, CTO, och Bengt-Sture Ershag, teknikutvecklingschef och… Read More

Ny kvalitet kimrök ur sydamerikanska gruvdäck

2016-03-15

Testerna på de sydamerikanska gruvdäck som Enviro genomfört visar nu att kimröken som utvinns håller industriell kvalitet. Kimrökens egenskaper ger dessutom vid handen att den är jämförbar med kvaliteten N330, vilket är en ny standardkvalitet för Enviro. – Denna verifiering bekräftar värdet på de stora mängder gruvdäck som finns i… Read More

Enviro presenterar på Aktiedagen Jönköping

2016-03-14

Scandinavian Enviro Systems deltar på Aktiespararnas Aktiedag i Jönköping tisdag 15 mars. Syftet med evenemanget är att skapa en mötesplats för börsbolag och investerare. Enviros nye vd Thomas Sörensson kommer under dagen presentera bolaget. – Det är ett bra forum för oss att presentera Enviro, återvinningsanläggningen i Åsensbruk och hur… Read More

Nya sätt att läsa våra nyheter

2016-03-09

Nu lanserar Scandinavian Enviro Systems ett nytt ramverk att kommunicera nyheter. Vi strävar efter att göra oss själva och vår kommunikation tillgänglig för aktiemarknaden, kunder, media, samarbetspartners och övriga intressenter. Så här når vi ut med information: Pressmeddelanden via pressrummet på Cision. Kurspåverkande information når ut via alla… Read More

Urban Folcker ny CFO på Scandinavian Enviro Systems

2016-03-04

Urban Folcker anställs som ny CFO på Scandinavian Enviro Systems. Han ersätter Andreas Salaj som under hösten 2015 meddelade sin avsikt att lämna sitt uppdrag. Urban Folcker påbörjar sin tjänst i mitten av mars 2016, avgående Andreas Salaj är kvar i bolaget under en tid för överlämning. – Det är… Read More

Kung Carl Gustaf besöker Enviro i Åsensbruk

2016-03-04

Den 6 april besöker Hans Majestät Konungen Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk för att se tekniken som kan vara avgörande för cirkulär ekonomi inom gummiindustrin. Hans Majestät kommer under sitt besök få inblickar i processen att omvandla bildäck till förädlade produkter. Under besöket närvarar bland andra Västra Götalands landshövding Lars Bäckström… Read More

Bokslutskommuniké 2015 publicerad

2016-03-01

Bokslutskommuniké för 2015 finns nu att läsa i sin helhet. Sammanfattningsvis präglades både Q4 och 2015 som helhet av arbetet med att nå marknadsacceptans för återvunnen kimrök. Efter att Volvo Cars efter periodens slut godkänt användning av kimröken i produktion av chassipluggar tecknades ett kommersiellt leveransavtal med AnVa Polytech. Read More

Enviro på Circular Materials Conference 2016

2016-02-12

Scandinavian Enviro Systems deltar 11-12 maj på den internationella konferensen Circular Materials Conference som äger rum på Chalmers konferenscenter i Göteborg. Enviros tillträdande vd Thomas Sörensson kommer under konferensen tala om företagets patenterade teknik för återvinning av uttjänta däck. –  Mitt föredrag kommer fokusera på hur vår teknik för utvinning… Read More

Ett steg närmare Sydamerika

2016-02-11

Enviro erhöll i slutet av 2015 ett större parti däckklipp av däck från grävmaskiner i Sydamerika. Leveransen är en del av arbetet att etablera en anläggning i Chile för återvinning av landets stora mängder uttjänta gruvdäck. – Gruvdäck är större än vanliga fordonsdäck och de skiljer sig också åt rent… Read More

”Nu ska vi slå igenom internationellt”

2016-02-10

Scandinavian Enviro Systems nye vd Thomas Sörensson tar över ett företag som just nått en kommersiell milstolpe då Enviros återvunna kimrök godkändes av Volvo Cars för användning i deras gummipackningar. Med sin internationella erfarenhet har han som tydlig målsättning att realisera Enviros potential i världen. – Det är en unik… Read More

Thomas Sörensson ny VD för Scandinavian Enviro Systems

2016-02-03

Martin Hagbyhn har beslutat sig för att avsluta sin anställning som vd för Scandinavian Enviro Systems AB. Ny vd blir Thomas Sörensson som närmast kommer från Opus Equipment där han arbetar som försäljningschef för exportverksamheten. –  Företaget har under ledning av Martin fått en solid kommersiell grund, bland annat i… Read More

Miljögummi med återvunnen kimrök nu i Volvos produktion

2016-01-28

Volvo Car Corporation (Volvo Cars) godkänner nu användandet av Enviros återvunna kimrök i de chassipluggar som AnVa Polytech levererar till biltillverkaren. Volvos chassipluggar kommer att bestå av miljögummi baserat på 100 procent återvunnen kimrök. – För Enviro innebär detta ett stort och mycket viktigt steg framåt. Godkännandet kommer efter en… Read More

”Äntligen kan industrin för gummitillverkning bli miljövänlig”

2016-01-22

Den första kommersiella gummiprodukten innehållande 100 procent återvunnen kimrök, det är resultatet av Enviros samarbete med gummitillverkaren AnVa Polytech. Genombrottet är ett stort steg framåt för Enviro vars återvunna kimrök medför mer än 60 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med när nyproducerad kimrök används. – Att vi har tagit fram marknadens… Read More

Operativ uppdatering från Scandinavian Enviro Systems

2016-01-19

Efter ett framgångsrikt år för Scandinavian Enviro Systems fortsätter utvecklingsarbetet med att ytterligare förädla den utvunna oljan. I vintras lanserade AnVa Polytech sitt miljögummi baserat på vår kimrök. Kvalitets- och verifieringstester av produkten för fordonsindustrin är klara, nu återstår interna beslutsprocesser. Läs hela pressmeddelandet här… Read More

Scandinavian Enviro Systems CFO slutar

2015-11-13

Andreas Salaj, CFO på Scandinavian Enviro Systems, slutar och går vidare till annan verksamhet. Han kommer att vara kvar i bolaget under våren 2016. Scandinavian Enviro Systems har påbörjat rekryteringsarbetet för att hitta Andreas efterträdare. Läs hela pressmeddelandet här  … Read More