Placeholder text, shift-click to edit

Michelin strategisk partner till Enviro

Den globala däcktillverkaren Michelin är strategisk partner till Enviro och en av bolagets största aktieägare. Tillsammans ska de bland annat etablera en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Chile.

Återvunna material och råvaror är huvudstrategin för Michelins framtid

Återvunna material och råvaror är huvudstrategin för Michelins framtid och bolaget har som målsättning att göra deras däck 100 procent hållbara till 2050. Ett steg i processen för att uppnå detta är att återvinna kimrök från uttjänta däck med hjälp av Enviros banbrytande teknologi.

Gemensamt ägd anläggning i Chile

Enviro och Michelin arbetar för att etablera en återvinningsanläggning i Chile, med ändamål att återvinna uttjänta gruvdäck. Anläggningen kommer ha en årlig återvinningskapacitet på 25 000 till 30 000 ton täck, vilket motsvarar cirka 60 procent av den mängd gruvdäck, så kallade earthmover tyres, som Chile förverkar varje år.

Platsen för anläggningen är planerad i kommunen Mejillones, vid namn Bahía Verde.

Läs mer på Michelin.com.

Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro.

Enviros kimrök i framtidens racingdäck

Enviros återvunna material återfinns bland annat i Michelins moderna racingdäck. Däcken har visat sig ha mindre miljöpåverkan och samtidigt högre prestanda jämfört med tidigare däck.

Motorcykeldäck till MotoE World Cup

Inför 2021 års säsong av tävlingsserien för eldrivna motorcyklar, MotoE World Cup, tog Michelin fram ett nytt racingdäck som består av mellan 33 och 40 procent återvunnet material. Däcket innehåller återvunnen kimrök som producerats med Enviros återvinningsteknologi.

Enligt Michelin har tester under våren 2021 visat att de nya och mer hållbara däcken dessutom bidrar till kortare varvtider samtidigt som de blir varma fortare med förbättrat grepp som resultat.

Nytt högprestandadäck för tävlingsbilar

I juni 2021 presenterade Michelin ett nytt högprestandadäck som tagits fram för tävlingsbilar och är monterat på det bränslecellsdrivna långloppsfordonet GreenGT Missions H24. Det nya däcket innehåller 46 procent förnybart och återvunnet material, däribland återvunnen kimrök som Enviro levererat till Michelin.

Partnerskapet Michelin och Enviro – en ny hållbar framtid

Utöver villkoren för etableringen av en gemensamt ägd anläggning reglerar avtalen mellan Enviro och Michelin bland annat villkoren för hur Michelin får nyttja Enviros patenterade teknologi:

  • Avtalet innebär att Enviro får ett ägande om tio procent i samriskbolaget medan Michelin äger resterande 90 procent.
  • Ett licensavtal som sträcker sig fram till 2035 och som ger Michelin rätt att etablera egna återvinningsanläggningar baserade på Enviros teknologi. Vid etablerandet av sådana anläggningar ska Michelin ersätta Enviro med fast belopp per anläggning samt betala en procentbaserad royalty till Enviro baserat på anläggningarnas omsättning.

Läs mer: Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin

Läs mer: Så planerar Michelin för en mer hållbar framtid ihop med Enviro

New high-performance tyre for racing cars