Aktieägarlista | Scandinavian Enviro Systems

Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2020-05-11

Aktieägare   %*  
Michelin Ventures S.A.S.   20,00%  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   7,22%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  

6,12%

 
Nordnet Pensionsförsäkring AB   3,13%  
Lennart Persson   2,05%  
Tedde Jeansson   1,84%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)    0,83%  
Swedbank Försäkring AB   0,70%  
Lars Evert Nilsson AB   0,69%  
Lars Thunell   0,69%  
10 största aktieägarna   43,26%  
Resterande aktieägare  

56,74%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.