Aktieägarlista | Scandinavian Enviro Systems

Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2019-03-29.

Aktieägare   %*  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   7,78%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   6,88%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB   4,24%  
TAMT AB (inklusive huvudägares innehav)   3,59%  
Swedbank Försäkring AB   2,37%  
Lennart Persson   2,08%  
Fårö Capital AB    1,18%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)   1,11%  
Signera Holding AB (inklusive huvudägare)   0,93%  
Mangold Fondkommission AB   0,88%  
10 största aktieägarna   31,04%  
Resterande aktieägare  

68,96%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.