Aktieägarlista | Scandinavian Enviro Systems

Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2019-12-30

Aktieägare   %*  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   7,82%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   7,22%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB  

3,96%

 
TAMT AB (inklusive huvudägare)   3,32%  
Lennart Persson   2,56%  
Swedbank Försäkring AB   1,20%  
Per Holmlund   1,14%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)    1,03%  
Leif Rydén   0,75%  
Signera Holding AB (inklusive huvudägare)   0,70%  
10 största aktieägarna   29,72%  
Resterande aktieägare  

70,28%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.