Aktieägarlista | Scandinavian Enviro Systems

Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2020-12-30

Aktieägare   %*  
Michelin Ventures S.A.S.   20,00%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   6,53%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB  

2,74%

 
Lennart Persson   2,05%  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   0,89%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)   0,83%  
Leif Rydén   0,60%  
Swedbank Försäkring AB   0,59%  
Thomas Larsson   0,57%  
Lars Thunell   0,52%  
10 största aktieägarna   35,33%  
Resterande aktieägare  

64,67%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.