Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Aktieägare per 2018-09-28.

Aktieägare   %*  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   7,18%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB   4,56%  
Swedbank Försäkring AB   3,54%  
Pegroco Holding AB   2,52%  
Veolia Recycling Solutions Nordic AB   1,87%  
Lennart Persson   1,85%  
Signera Holding AB (inklusive huvudägare)   1,50%  
Stig-Arne Blom   0,98%  
Håfreström Företagspark AB   0,96%  
Järngrinden   0,81%  
Summa av de 10 största aktieägarna   25,79%  
Resterande aktieägare   74,21%  
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.