Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2021-09-30

Aktieägare   %*  
Michelin Ventures S.A.S.   20,00%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   7,37%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB  

2,38%

 
Peak AM Securities AB (Lennart Persson)   2,03%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)   0,81%  
Swedbank Försäkring AB   0,68%  
Leif Rydén   0,59%  
Thomas Larsson   0,57%  
Clearstream Banking S.A.   0,56%  
Jan Emander   0,50%  
10 största aktieägarna   35,49%  
Resterande aktieägare  

64,51%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.