Aktieägarlista | Scandinavian Enviro Systems

Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2019-06-28.

Aktieägare   %*  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   6,82%  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   5,91%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB   4,00%  
Tedde Jeansson   3,50%  
Swedbank Försäkring AB   2,31%  
Lennart Persson   2,08%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)    1,11%  
Signera Holding AB (inklusive huvudägare)   0,86%  
Novatelligence AB   0,79%  
Thomas Larsson   0,78%  
10 största aktieägarna   28,16%  
Resterande aktieägare  

71,84%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.