Aktieägarlista | Scandinavian Enviro Systems

Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2020-06-30

Aktieägare   %*  
Michelin Ventures S.A.S.   20,00%  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   7,65%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  

5,93%

 
Nordnet Pensionsförsäkring AB   2,96%  
Lennart Persson   2,05%  
Tedde Jeansson   1,03%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)    0,83%  
Lars Thunell   0,69%  
Swedbank Försäkring AB   0,68%  
Leif Rydén   0,60%  
10 största aktieägarna   42,41%  
Resterande aktieägare  

57,59%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.