Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2021-03-31

Aktieägare   %*  
Michelin Ventures S.A.S.   20,00%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   6,92%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB  

2,62%

 
Lennart Persson   2,05%  
Conatum AB (inklusive huvudägare)   0,83%  
Swedbank Försäkring AB   0,64%  
Leif Rydén   0,60%  
Thomas Larsson   0,58%  
Clearstream Banking S.A.   0,55%  
Jan Emander   0,50%  
10 största aktieägarna   35,29%  
Resterande aktieägare  

64,71%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.