Aktieägarlista

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Största aktieägare per 2019-02-15.

Aktieägare   %*  
Pegroco Invest AB (inklusive Pegroco Holding AB)   7,78%  
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   6,59%  
TAMT AB (inklusive huvudägares innehav)   4,53%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB    4,05%  
Swedbank Försäkring AB   2,26%  
Formue Nord Markedsneutral   2,20%  
Lennart Persson   2,08%  
Mangold Fondkommission AB   2,02%  
Fårö Capital AB   1,18%  
SEB Life International Assurance   1,18%  
10 största aktieägarna   33,88%  
Resterande aktieägare  

66,12%

 
Total   100.00%  

Källa: Euroclear Sweden AB och information som finns tillgänglig hos bolaget.