Företrädesemission 2018 | Scandinavian Enviro Systems