Företrädesemission 2018 | Scandinavian Enviro Systems

Företrädesemission 2018/2019

Villkor för TO2 (Teckningsoptioner september 2019)

Sammanfattning av villkor för teckningsoptioner
Fullständiga villkor för teckningsoptioner
FAQ avseende Teckningsoptioner (TO2)
Information om processen (TO2)
Anmälningssedel TO2 (ifyllbar)

Dokument för nedladdning

Scandinavian Enviro Systems – Prospekt
Scandinavian Enviro Systems AB – Tilläggsprospekt
Företagspresentation Scandinavian Enviro Systems
Teaser

Film

Företagspresentation Stora Aktiedagen

Intervju Thomas Sörensson och Urban Folcker på Stora Aktiedagen