Finansiell Information

Kalender

2022-05-19 – Årsstämma 2022

2022-08-24 – Halvårsrapport januari-juni 2022

2022-11-24 – Delårsrapport januari-september 2022

2023-02-23 – Bokslutskommuniké 2022

2023-04-27 – Årsredovisning 2022

2023-05-24 – Kvartalsrapport januari-mars 2023

2023-05-24 – Årsstämma 2023

Ni kan finna och prenumerera på våra pressreleaser här!

Rapporter för nedladdning

Kvartalsrapport jan-mar 2022

Årsredovisning 2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport jan-sep 2021

Halvårsrapport jan – jun 2021

Kvartalsrapport jan-mar 2021

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport jan-sep 2020

Halvårsrapport jan-jun 2020 

Kvartalsrapport jan-mar 2020

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport jan-sep 2019

Halvårsrapport jan-jun 2019

Kvartalsrapport jan-mar 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport jan- sep 2018

Delårsrapport jan-jun 2018

Delårsrapport jan-mar 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

Delårsrapport jan-juni 2017

Delårsrapport jan-mar 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport jan-sep 2016

Delårsrapport jan-jun 2016

Delårsrapport jan-mar 2016

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport jan-sep 2015

Delårsrapport jan-jun 2015

Delårsrapport jan-mar 2015

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport jan-sep 2014

Delårsrapport jan-jun 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011