Analytiker

Olika aktörer på kapitalmarknaden gör löpande analyser av noterade bolag. En del bolag har avtal med banker och finansinstitut om så kallade uppdragsanalyser, vilket innebär att analysen görs på uppdrag av det noterade bolaget. Enviro har avtal med Redeye och Mangold om uppdragsanalyser. Nedan publicerar vi de analyser som görs om Enviro, inklusive uppdragsanalyser. Publiceringen skall inte förstås som att bolaget därmed bekräftar eller tar ställning till de slutsatser som dras i analyserna utan som en service till aktieägare och kapitalmarknaden. Enviro lämnar inga egna prognoser över bolagets framtida utveckling och kommenterar heller aldrig andras analyser om bolaget

Redeye

Uppdragsanalys 2021-03-23: Converting Used Tyres to Black Gold

Mangold Fondkommission

Uppdragsanalys 2021-06-04: Full rulle för återvunna däck

Uppdragsanalys 2021-03-12: Däcket har satts i rullning