Valberedning | Scandinavian Enviro Systems

Valberedning

Uppgifter och ansvar på ordinarie bolagsstämma:

  • Föreslå val av ordförande på stämman
  • Föreslå antal styrelsemedlemmar och antal revisorer
  • Föreslå styrelse- och revisorsarvoden
  • Föreslå val/omval av styrelsemedlemmar och revisor(er)
  • I förekommande fall – föreslå justeringar av valberedningens procedur(er)

Ledamöter:

  • Stefan Winström (Ordförande)
  • Lennart Persson
  • Stig-Arne Blom
  • Alf Blomqvist