Valberedning

Uppgifter och ansvar på ordinarie bolagsstämma:

  • Föreslå val av ordförande på stämman
  • Föreslå antal styrelsemedlemmar och antal revisorer
  • Föreslå styrelse- och revisorsarvoden
  • Föreslå val/omval av styrelsemedlemmar och revisor(er)
  • I förekommande fall – föreslå justeringar av valberedningens procedur(er)

Nedanför finner ni den beslutade proceduren avseende valberedningen och dess sammansättning.

Procedur för valberedningen

Ledamöter:

  • Sander Vermeulen, representerande Michelin Ventures S.A.S. (valberedningens ordförande)
  • Lennart Persson, representerande sig själv
  • Magnus Sigurd, representerande Jula Holding AB
  • Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro