Styrelse | Scandinavian Enviro Systems

Styrelse

Alf Blomqvist

Styrelseordförande

Född: 1956
Befattning: Styrelseledamot sedan februari 2017
Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag inkluderar: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i B3IT AB, styrelseordförande i Destination Fjällen Sverige AB, ledamot marknadsrådet i Alternativa Aktiemarknaden, styrelseledamot i Blomqvist Unlimited AB.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 1.247.714
Övrigt: Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

emmy_161216_0418_webb-6

Lennart Persson

Styrelseledamot

Född: 1948
Befattning: Styrelseledamot sedan augusti 2012. Tidigare styrelseordförande mellan september 2001 och jul 2011.
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola
Andra uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i BBI Basic Board Industries AB.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 11.904.525
Övrigt: Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Peter Möller

Styrelseledamot

Född: 1952
Befattning: Styrelseledamot sedan februari 2017.
Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola, Civilekonom vid Uppsala Universitet.
Andra uppdrag inkluderar: Verkställande direktör, P 30 Management Ltd.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 135.542
Övrigt: Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

emmy_161216_0418_webb-5

Stefan Tilk

Styrelseledamot

Född: 1964
Befattning: Styrelseledamot sedan april 2015.
Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik samt ekonomistudier vid ESADE Business School.
Andra uppdrag inkluderar: Vd i NEVS, tidigare vd i Geveko samt Elof Hansson Group. Tidigare Senior Vice President i Volvo Bus Coorporation. Styrelseledamot i Noxon och GAIS.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 600.000
Övrigt: Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Jan Bruzelius

Styrelseledamot

Född:1946 
Befattning: Styrelseledamot sedan maj 2018.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 
Andra uppdrag inkluderar: Tidigare vd och koncernchef för IL Recycling AB, tidigare styrelseledamot Nord A/S, Danmark (EQT), tidigare styrelseledamot Norfolier Greentec A/S, Norge.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 1.000.000
Övrigt: Oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare

Björn Olausson

Styrelseledamot

Född: 1964 
Befattning: Styrelseledamot sedan maj 2019.
Utbildning: Marknadsekonom från IHM Business School.
Andra uppdrag inkluderar: Vd i Elof Hansson International, styrelseordförande i Elof Hansson Ltda (Brasilien) samt Paper Testing Instruments Gmbh (Österrike), styrelseledamot i Elof Hansson India Pte, tidigare Area Vice President, Sales,  Asia & Pacific, Metso Fiber och Metso Power.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 72.069
Övrigt: Oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare