Koncernledning | Scandinavian Enviro Systems

Koncernledning

Thomas Sörensson

VD

Född: 1976
Befattning: VD sedan 2016.
Utbildning: Marknadsekonom från IHM samt MBA från Heriot-Watt University.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Styrelsemedlem i Weester AB samt dotterbolagen Tyre Recycling in Sweden AB, SES IP AB samt BSIP AB. Thomas har en bakgrund som bl.a. Export Director i Opus Equipment AB samt som General Manager i B&B Tools i Shanghai, Kina.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 312.288

Urban Folcker

CFO

Född: 1961
Befattning: CFO sedan 2016.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB. Urban har en bakgrund som CFO i bl.a. Svendborg Brakes A/S och Container Centralen A/S (Danmark) samt Stago B.V. (Nederländerna).
Aktieinnehav direkt och indirekt: 605.041

Olov Ershag

COO

Född: 1984
Befattning: COO sedan 2017
Utbildning: : Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Har varit anställd i bolaget sedan 2008.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 813.256