Koncernledning

Thomas Sörensson

VD

Född: 1976
Befattning: VD sedan 2016.
Utbildning: Marknadsekonom från IHM samt MBA från Heriot-Watt University.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Styrelsemedlem i Weester AB samt dotterbolagen Tyre Recycling in Sweden AB, SES IP AB samt BSIP AB. Thomas har en bakgrund som bl.a. Export Director i Opus Equipment AB samt som General Manager i B&B Tools i Shanghai, Kina.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 370.480
Direkt och indirekt innehav LTIP 2021/2024: 1.794.754

Fredrik Olofsson

Försäljningschef

Född: 1971
Befattning: Försäljningschef sedan 2017.
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Fredrik har en bakgrund som bland annat försäljningschef och som kvalitets- och IT-chef på Ulinco AB.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 0
Direkt och indirekt innehav LTIP 2021/2024: 400.000

Urban Folcker

CFO

Född: 1961
Befattning: CFO sedan 2016.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB. Urban har en bakgrund som CFO i bl.a. Svendborg Brakes A/S och Container Centralen A/S (Danmark) samt Stago B.V. (Nederländerna).
Aktieinnehav direkt och indirekt: 1.098.041
Direkt och indirekt innehav LTIP 2021/2024: 1.346.066

Maria Tiger

Projektledare

Född: 1968
Befattning: Projektledare sedan 2020.
Utbildning: Maskiningenjör från Högskolan i Borås.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Maria har en bakgrund som bland annat projektledare på Segula Technologies, Midroc Project Management och Camfill Farr Power Systems. 
Aktieinnehav direkt och indirekt: 0
Direkt och indirekt innehav LTIP 2021/2024: 0

Olov Ershag

COO

Född: 1984
Befattning: COO sedan 2017
Utbildning: : Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet.
Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Nuvarande och tidigare uppdrag inkluderar: Har varit anställd i bolaget sedan 2008.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 830.000
Direkt och indirekt innehav LTIP 2021/2024: 897.376