Börslistning | Scandinavian Enviro Systems

Börslistning

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är noterade för handel på Nasdaq OMX First North, med förkortningen SES.

Nasdaq OMX First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan till upptagande till handel på Nasdaq OMX First North.

Bolagets  Certified Adviser tillika likviditetsgarant för handel med bolagets aktier är:

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55691
102 15 Stockholm, Sverige
Telefon: +46(0)8-503 01 550