Code of Conduct

Code of Conduct

Med teknologi, material och innovativa lösningar i högklass vill vi på Enviro vara en naturlig partner för återvinning och produktion av värdefulla resurser.

Scandinavian Enviro Systems Code of Conduct (på engelska).

Anti-korruptionspolicy

Enviro följer alltid lagar och regulationer i de länder företaget är aktivt. Vi väljer företagspartners som arbetar efter samma etiska, sociala och miljömässiga principer som Enviro arbetar efter.

Scandinavian Enviro Systems Anti-korruptionspolicy (på engelska)