Vår affärsmodell

Scandinavian Enviro Systems affärsmodell baseras på fem huvudsakliga inkomstkällor:

  • Intäkter från försäljning av återvunna material
  • Avkastning från vinstandelar i anläggningar Bolaget helt eller delvis äger och driver
  • Intäkter från sålda anläggningar och komponenter
  • Royalties från sålda anläggningar för Enviros patenterade teknologi
  • Intäkter för konsulttjänster avseende design, utbildning, installation, underhåll, m.m. för sålda anläggningar

model-revenue-stream