Scandinavian
Enviro Systems

Effektiv däckåtervinning med hjälp av patenterad teknik. Genom utvinning av värdefulla råvaror minskas behovet av fossila bränslen.

 

Michelin strategisk partner till Enviro

Enviro och Michelin tecknade i början av februari 2021 slutgiltiga avtal avseende ett strategiskt partnerskap där ett första delmål är att upprätta en anläggning för återvinning av uttjänta gruvdäck i Chile. Michelin är också sedan april 2020 en av Enviros största aktieägare.

Återvunna material och råvaror är huvudstrategin för Michelins framtid, som i deras VISION-koncept har som målsättning att använda 100 procent hållbara material i däck till 2050.

Michelin har redan tagit fram miljöanpassade racingdäck baserade på återvunnen kimrök från Enviro.

Placeholder text, shift-click to edit

Nyheter

Underlag från kapitalmarknadspresentation, 15 oktober 2021

2021-10-15

Enviro genomförde en webbsänd kapitalmarknadspresentation15 oktober. Presentationen sändes via Youtube där vd Thomas Sörensson och styrelseordförande Alf Blomqvist gav en... Läs mer »

Sammanfattning av information som Enviro lämnar vid kapitalmarknadspresentationen

2021-10-15

Vid den virtuella kapitalmarknadspresentation som Scandinavian Enviro Systems (Enviro) presenterar idag kl. 15.00 uppdaterar bolagets vd samt styrelseordförande om status... Läs mer »

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 125 miljoner SEK

2021-10-14

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Scandinavian Enviro Systems” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i... Läs mer »

Se alla nyheter »

Placeholder text, shift-click to edit

A Sustainable Future with Recovered Carbon Materials

Enviro har en ambitiös expansionsplan – till 2030 har bolaget som målsättning att etablera 30 anläggningar. Läs om hur Enviro med hjälp av en revolutionerande teknologi bidrar till de globala målen och en cirkulär ekonomi. 

Placeholder text, shift-click to edit

Lönsam investering i den cirkulära ekonomin

Enviros återvunna material återinförs i likvärdiga nya produkter med kraftig CO2 -minskning som följd. Detta är i linje med tillverkningsföretagens producentansvar och stöder branschens strategier för hållbar produktion och i förlängningen hållbar konsumtion.

Marknaden för Enviros återvunna råvaror

Enviros teknologi och anläggningar möjliggör produktion av återvunna råvaror som möter marknadens kvalitetskrav.

Enviros teknik och strategier är starkt kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Både Enviros återvunna olja och kimrök är hållbarhetscertifierade i enlighet med ISCC.

Kimrök har användningsområden inom flera olika industrier såsom gummi- plast- och tonerapplikationer. Den globala marknaden växer och Enviros målsättning är att tillhandahålla återvunnen kimrök som ett naturligt alternativ till nyproducerad kimrök, vilket möjliggör en cirkulär ekonomi av fossila råvaror.

Återvunnen olja minskar behovet av nyproducerade fossila bränslen och är en globalt efterfrågad råvara.

Stål är en råvara med stabil efterfrågan på en global marknad.

 

Råmaterial

 product_02

Tyre (pieces)

”Input”

 product_06

Carbon Black

”Output”

 product_05

Oil

”Output”

 product_01

Steel

”Output”

Applikationer

 

Tyres

”Application”

 product_07

Rubber Membrane

”Application”

 product_04

General Rubber

”Application”

Intresserad av våra produkter?

Enviros partners

volvo

hgf

anva

siemens

trelleborg