Scandinavian
Enviro Systems

Effektiv däckåtervinning med hjälp av patenterad teknik. Genom utvinning av värdefulla råvaror minskas behovet av fossila bränslen.

 

Michelin strategisk partner till Enviro

Enviro och Michelin tecknade i början av februari 2021 slutgiltiga avtal avseende ett strategiskt partnerskap där ett första delmål är att upprätta en anläggning för återvinning av uttjänta gruvdäck i Chile. Michelin är också sedan april 2020 en av Enviros största aktieägare.

Återvunna material och råvaror är huvudstrategin för Michelins framtid, som i deras VISION-koncept har som målsättning att använda 100 procent hållbara material i däck till 2050.

Michelin har redan tagit fram miljöanpassade racingdäck baserade på återvunnen kimrök från Enviro.

Placeholder text, shift-click to edit

Nyheter

Enviro deltar vid Carnegies seminarium om cirkulär ekonomi och elektriska transporter

2022-01-11

När investmentbanken Carnegie idag inleder ett två dagar långt cleantech-seminarium på temat Cirkulär ekonomi och elektriska transporter är Enviro ett... Läs mer »

Enviro får lån på 32 000 EUR omvandlat till stöd till följd av etableringen i Chile

2022-01-10

Enviro har fått ett tidigare beviljat villkorslån på totalt 32 000 EUR (ca 330 000 SEK) omvandlat till stöd utan återbetalningskrav till... Läs mer »

Uppdatering avseende centrala milstolpar kopplade till Enviros kommersiella utveckling

2021-12-28

Under det gånga halvåret har Enviro uppnått ett antal centrala milstolpar i arbetet med att kommersialisera och industrialisera bolagets patenterade... Läs mer »

Se alla nyheter »

Placeholder text, shift-click to edit

A Sustainable Future with Recovered Carbon Materials

Enviro har en ambitiös expansionsplan – till 2030 har bolaget som målsättning att etablera 30 anläggningar. Läs om hur Enviro med hjälp av en revolutionerande teknologi bidrar till de globala målen och en cirkulär ekonomi. 

Placeholder text, shift-click to edit

Lönsam investering i den cirkulära ekonomin

Enviros återvunna material återinförs i likvärdiga nya produkter med kraftig CO2 -minskning som följd. Detta är i linje med tillverkningsföretagens producentansvar och stöder branschens strategier för hållbar produktion och i förlängningen hållbar konsumtion.

Marknaden för Enviros återvunna råvaror

Enviros teknologi och anläggningar möjliggör produktion av återvunna råvaror som möter marknadens kvalitetskrav.

Enviros teknik och strategier är starkt kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Både Enviros återvunna olja och kimrök är hållbarhetscertifierade i enlighet med ISCC.

Enviros återvunna material används av företag som Michelin, Volvo och Trelleborg.

Kimrök har användningsområden inom flera olika industrier såsom gummi- plast- och tonerapplikationer. Den globala marknaden växer och Enviros målsättning är att tillhandahålla återvunnen kimrök som ett naturligt alternativ till nyproducerad kimrök, vilket möjliggör en cirkulär ekonomi av fossila råvaror.

Återvunnen olja minskar behovet av nyproducerade fossila bränslen och är en globalt efterfrågad råvara.

Stål är en råvara med stabil efterfrågan på en global marknad.

Råmaterial

 product_02

Tyre (pieces)

”Input”

 product_06

Carbon Black

”Output”

 product_05

Oil

”Output”

 product_01

Steel

”Output”

Applikationer

 

Tyres

”Application”

 product_07

Rubber Membrane

”Application”

 product_04

General Rubber

”Application”

Intresserad av våra produkter?

Enviros partners

volvo

hgf

anva

siemens

trelleborg